Tìm kiếm

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của cây Chè

Chè là loại cây công nghiệp nhiệt đới và cận nhiệt, thích hợp với loại đất feralit hơi chua, có độ Ph từ 4 đến 6. Năm 2001 nước ta trồng khoảng 98,3 nghìn ha chè, cho sản lượng chè( búp khô) khoảng 75,7 nghìn tấn, đứng thứ 8 trong 44 quốc gia trồng chè trên thế giới .
Chè được trồng nhiều hơn ở trung du và miền núi Bắc Bộ với diện tích 67.6 nghìn ha chiếm 68.8% diện tích chè búp khô của cả nước; sản lượng đạt 47 nghìn tấn chiếm 62,1% sản lượng chè búp khô cả nước. Tây Nguyên có diện tích và sản lượng chè đứng thứ hai nước ta với diện tích 24,2 nghìn ha chiếm 24,6% diện tích chè của cả nước; sản lượng đạt 20,5 nghìn tấn chiếm 27,1% sản lượng chè búp khô của cả nước.

Sản phẩm chè được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong nước và xuất khẩu sang châu Phi, EU, Tây Á, Nhật Bản, Trung Quốc.


Nguồn:  http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100104232727AAN6IyD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét