Tìm kiếm

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên [GDCD 9]

Bài 10:
Lí tưởng sống của thanh niên
I- Đặt vấn đề:
1. Trong cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc, duới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có hàng triệu người con ưu tú, hầu hết ở tuổi thanh xuân săn sàng xả thân vì nước như Lý Tự Trọng, Nguỹen Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Chiên, La Văn Cầu, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân… Có thể nói, lí tưởng “giải phóng dân tộc” là lẽ sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam khi nước nhà chưa độc lập, thống nhất.
2. Trong sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, trên các lĩnh vực sản xuất, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc cũng đã có bao tấm gương sá, tiêu biểu cho thanh niên thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngày nay, “xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là lí tưởng của Đảng, đồng thời cũng là lí tưởng của Đảng, đồng thời cũng là lí tưởng của mỗi người dân yêu nước, trong đó có thanh niên.
 

Trả lời câu hỏi
?Hãy nêu một vài tấm gương thanh niên Việt Nam sống có lí tưởng trong cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc .
-Vài tấm gương thanh niên Việt Nam sống có lí tưởng trong cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc
1. TRẦN PHÚ
2. ĐẶNG THÙY TRÂM
3. VÕ THỊ SÁU
4. NGUYỄN THỊ MINH KHAI
5. NGUYỄN VĂN TRỖI
6. NGUYỄN VIẾT XUÂN
7. NGUYỄN VĂN THẠC
8. PHAN ĐÌNH GIÓT 


?Hãy nêu những biểu hiện của người thanh niên sống có lí tưởng.
- Luôn biết sống vì người khác
- Biết phấn đấu vươn lên trong học tập
- Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp
- Có ý chí, nghị lực quyết tâm thực hiện mục đích đề ra
- Thắng không kiêu, bại không nản
?Theo các bạn, lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì?
Là thực hiện lí tưởng của dân tộc, của Đảng : “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ, văn minh” . Đó cũng chính là thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

I- Đặt vấn đề:
II- Nội dung bài học:
1) Thế nào là lí tưởng sống (lẽ sống)?
=> Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được.
=>Người có lí tưởng sống cao đẹp là người luôn suy nghĩ và hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc, của nhân loại, vì sự tiến bộ của bản thân và xã hội, luôn vuơn tứi sự hoàn thiện bản thân về mọi mặt, mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung.

Ghi nhớ 1-Sgk/35
2) Thế nào là người có lí tưởng sống cao đẹp?
?Ý nghĩa:
=> Khi lí tưởng của mỗi người phù hợp với lí tưởng chung của
dân tộc, của Đảng thì hành động của họ sẽ góp phần thưch hiện
tốt những nhiệm vụ chung và chính họ sẽ được xã hội, Nhà
Nước tạo điều kiện để phát triển những khả năng của mình.
Người sống có lí tưởng cao đẹp luôn được mọi người tôn trọng.
3) Nhiệm vụ của thanh niên ngày nay là gì?
=> Lí tưởng cao đẹp của thanh niên ngày nay là phấn đấu thực
Hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước
Mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trước mắt là thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hoá theo định hướng xã
Hội chủ nghĩa. Thanh niên học sinh phải ra sức học tập, rèn
luyện để có đủ tri thức, phẩm chất và năng lực cần thiết nhằm
thực hiện lí tuởng sống đó.
Ý 1-Ghi nhớ 2-Sgk/35
Ghi nhớ 3-Sgk/35.
Ý 2-Ghi nhớ-Sgk/35.
Chăm chú tìm kiếm thông tin và tận tình hướng dẫn thí sinh đăng ký phòng trọ
Đội thanh niên tình nguyện
Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2009.
Thanh niên Bắc Giang làm tốt công tác “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn
đáp nghĩa”.
Đội thanh niên tình nguyện giúp dân xây nhà, chống lũ, làm nông,…
khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn.


Bài tập
Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào biểu hiện lí
tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên? Vì sao?
Vượt khó trong học tập để tiến bộ không ngừng.
Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường.
Vận dụng những điều đã học vào thực tiễn.
Luôn sáng tạo trong lao động và trong hoạt động xã hội.
Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Thắng không kiêu, bại không nản.
Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân.
Vì những hành vi trên là hành động vì lí tưởng của dân tộc, của
nhân loại, vì sự tiến bộ của bản thân và xã hội, muốn hoàn thiện
bản thân về mọi mặt, muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự
nghiệp chung.

2 nhận xét:

  1. ko co bai tap 2 ak?mk dang phai lm bai thu hoach ne!huhu......jup mk vs

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa